Disclaimer & copyright

Disclaimer

Joy of Yoga besteedt veel aandacht aan het up-to-date houden van deze website. Joy of Yoga zet zich in om deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar zij geeft hiervoor geen garanties. Er kunnen er (type) fouten of vergissingen voorkomen. Deze zijn voorbehouden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website van Joy of Yoga. Ook alle andere (commerciele) uitingen van Joy of Yoga op social media, advertenties en overige publicaties vallen onder deze disclaimer. Alle gegeven informatie is te allen tijde onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden plaatsvinden.

Joy of yoga is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website en alle overige publicaties. Joy of Yoga geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van alle publicaties. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. 

Verwijzingen, links of verbindingen naar andere websites of bronnen op deze website die geen eigendom zijn van Joy of Yoga, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie op deze websites en verbindingen.

Copyright

Alle rechten op de inhoud  van de website zijn voorbehouden en berusten bij de eigenaar van de website, Joy of Yoga. Geen enkel digitaal materiaal op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door digitale publicatie, druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier, tenzij Joy of Yoga hiervoor vooraf schriftelijk nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy

Joy of Yoga respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van deze website. Alle via de website of op andere wijze door Joy of Yoga verschafte informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Joy of Yoga zal nimmer de persoonlijke gegevens van klanten en gebruikers ongevraagd ter beschikking stellen of verkopen aan derden. Uitzondering hierop vormen die gegevens die belangrijk zijn voor een goede uitvoering van hetgeen Joy of Yoga aanbiedt. Deze zullen uitsluitend ter beschikking worden gesteld aan de uitvoerende partijen.

Contact

Joy of Yoga
Oude Liesselseweg 16
5751 WP Deurne - Nederland

06 - 29 59 37 11
Bellen: ma-vrij van 11.00 - 18.00 uur

Email:  

Onze yogastudio is 10 -12 minuten rijden vanaf:
Helmond Brouwhuis - Helmond Rijpelberg - Helmond Dierdonk

Joy of Yoga
Oude Liesselseweg 16
5751 WP Deurne - Nederland

Bellen: ma-vrij van 11.00 - 19.00 uur

Bel ons

Gelieve niet communiceren via whatsapp of sms.

Mail ons

Onze yogastudio is 10 -12 minuten rijden vanaf:
Helmond Brouwhuis
Helmond Rijpelberg
Helmond Dierdonk


© 2008 - 2022   Joy of Yoga - Alle rechten voorbehouden | Website: Van Dongen Design - Inloggen
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.